Yapı Kredi Dominik Seyahati Çekilişi Sonucu

Bu kampanya 05.03.2017 tarihinde bitmiştir.

Yapı Kredi Dominik Seyahati Çekilişi Kazanan Talihlilerin İsimleri

Dominic Seyahatik Kazanan Asil Talihliler
SERPİL ÇETİNKAYA / İZMİR
FATMA ŞENER KORKUSUZ / İSTANBUL
SELİN AKMAN / BURSA

Dominic Seyahatik Kazanan Yedek Talihliler
İLKNUR VURAL / İSTANBUL
SİNEM DENİZLİ / İSTANBUL
TUĞBA TOPAL / İSTANBUL
NEZAHAT KILINÇOĞLU / ANKARA
EMİNE ADIGÜZEL / ANKARA
UFUK ÇETİN / İSTANBUL

Yapı Kredi Dominik Seyahati Çekilişi Ödülleri

Ödül Adı Ödül Sayısı Detay
Dominic Seyahati 3 3 kişiye Dominic Seyahati : 20 Nisan - 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında, çift kişilik 7 gece 8 gün, Air France havayolları ile ekonomik İstanbul - Dominic - İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti, 4 yıldızlı Hotel Aliseı otelde çift kişilik konaklama.

Yapı Kredi Dominik Seyahati Çekilişi Katılım Koşulları

Kampanya tarihleri arasında(22.02.2017-05.03.2017) World kampanyalarını, son alışverişlerini, kredi kartı limit, puan ve borç durumlarını takip edebildikleri, Yapı Kredi Cüzdan uygulamasını akıllı telefonlarına ve tabletlerine uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirerek, uygulamaya TC. Kimlik No / Kullanıcı Kodu ve şifreyle giriş yapan ve kampanyalar bölümündeki Bana Özel alanından katıl butonuna tıklayarak kampanyaya katılan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bireysel kredi kartı müşterilerine bir çekiliş hakkı verilecektir.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih ve 58259698-255.01.02/342-1164 sayılı izni ile 22.02.2017 (saat: 00:01) 05.03.2017 (saat: 23:59) tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Çekiliş, 10.03.2017 saat 12:00’de, TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. Levazım Mh. Korukent Sitesi D Blok Zemin Kat Levent / İstanbul adresinde halka açık şekilde yapılacaktır.

Yapılacak olan çekilişte;

3 kişiye Dominic Seyahati : 20 Nisan - 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında, çift kişilik 7 gece 8 gün, Air France havayolları ile ekonomik İstanbul - Dominic - İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti, 4 yıldızlı Hotel Aliseı otelde çift kişilik konaklama.

Dominic içindeki tüm transferler ve rehberlik hizmeti dahildir.

Seyahat İstanbul'da başlar, İstanbul'da biter.

İkamet edilen şehirden İstanbul’a gidiş-dönüş ulaşım, pasaport ve harç giderleri, yurtdışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış fonu, havaalanı vergileri, vize ücretleri, şahsi harcamalar, vize ve pasaport alma sorumluluğu talihliye aittir.

(Birim fiyat: 23.600 TL) hediye edilecektir.

Seyahat ikramiyesi talihli ile birlikte çift kişiliktir.

Seyahat ikramiyesi devredilemez, nakde çevrilemez ve talihli dışında başka biri tarafından kullanılamaz.

Mevcutta Yapı Kredi Cüzdan uygulamasını indirmiş olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bireysel kredi kartı sahipleri de kampanyaya katılabilir.

Kampanya, Yapı ve Kredi Bankası bireysel kredi kartı sahiplerine yöneliktir.

Yapı Kredi Cüzdan uygulamasını indirerek kampanyaya katılım ücretsizdir.

Kampanyaya katılım bir çekiliş hakkı ile sınırlıdır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

Çekiliş listesinin oluşturulacağı tarih itibariyle ödeme gecikmesi olmayan, kanuni takipte olmayan, Yapı Kredi bireysel kredi kartlarından en az bir tanesinin açık olan ve kampanya katılım koşullarını yerine getiren müşteriler listede yer alacaktır.

Müşteri isteği ile veya banka tarafından kapatılmış kartlar kampanyaya dahil değildir (Kartların geçici bloke/kapama durumları hariçtir) ve listede yer almayacaktır.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve TSM Danışmanlık Org. ve Paz. A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Asil ve yedek talihliler 14.03.2017 tarihinde Posta Gazetesi’nde ve Kampanya Havuzu'nda ilan edilecektir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin 29.03.2017, yedek talihlilerin ise 13.04.2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Asil ve yedek talihlilere iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.

Bu hususlar, piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır. Piyango için ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Milli Piyango İdaresi gözetiminde Banka tarafından yürütülecek olan “Dominik Seyahati Çekilişi” (“Çekiliş”) kapsamında ve çekilişin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bankamız tarafından Çekiliş’e ilişkin hizmetlerin sunulması amacıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Bankamızın ve Bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere söz konusu işlemleri Bankamız ve sizin adınaza gerçekleştirecek olan şirkete 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bankamız tarafından fiziki veya elektronik kanallar yoluyla, Çekiliş’e katılımınıza ilişkin değerlendirmeler kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma metninden belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin Bankamıza iletmeniz durumunda Banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yorum Yapmak İster Misiniz?

Popüler Kampanyalar

Son 72 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

58 yorum
Son 72 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

53 yorum
Son 29 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3 yorum

Bunları Kaçırma

Son 37 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

23 yorum
Son 1 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

0 yorum
Son 7 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4 yorum
Son 11 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

0 yorum
Son 72 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

11 yorum
Son 6 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

0 yorum
Son 29 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3 yorum
Son 72 gün

Bu kampanya tarihine kadar geçerlidir.

53 yorum